Hikayeler

Bir Söz Bir Can

22.07.2013

 


 

 

Bir Söz Bir Can

 

Günün birinde yaşlı bir adam, bir delikanlıdan çeyrek akçe ödünç aldı. Aradan ne kadar geçti bilinmez. Delikanlı bir suç işledi. Yakalandı ve padişahın huzuruna çıkarıldı. Padişah kızdı ve gencin asılmasını buyurdu. Genci aldılar. Kararı infaz etmek için meydana götürdüler. Çoğunluğu Türk olmak üzere herkes toplandı. Kadınlar kapılara ve damlara çıktı.

 Gencin para verdiği adam geçiyordu oradan. O halde görünce vaktiyle kendisine yaptığı iyiliği düşündü. Yüreği sızladı. Çok acıdı durumuna.

 Kurtulması için bir yol aradı.

 Ellerini açarak “eyvaah! Güzel huylu ve kutlu sultanımız öldü bizi bırakıp gitti bu dünyadan” diyerek bağırdı.

 Duyan ağlamaya, saçını başını yolmaya, acı içinde bağırmaya başladı. Ellerinde kılıç infaz için bekleyenler de katıldı onlara. Bir dalgalanma oldu kalabalıkta. Herkes acı içinde dövünüyordu. Atlılar atlarını bıraktılar. Herkes Saraya koşuyordu. o da ne! Padişah  tahtında sağlıklı ve keyfi yerinde oturmakta.

  İnfaz meydanında yaşlı adamla delikanlıdan başka kimse kalmamıştı. Herkesin Saraya koşuştuğunu gören genç adam da kayboldu ortalıktan, sadece ihtiyar kaldı. Haberin asılsız çıktığını gören Saray görevlileri yaşlı adamı yakaladılar, padişahın huzuruna götürdüler ve tahtın ayaklarına serdiler. Sultan kızdı. 

 Korku veren bir sesle, “ benim gibi iyi huylu, ahlaklı, adaletli ve halkını seven bir padişahın neden ölümünü istedin?” diye sordu adama. Cesaretli ihtiyar, büyüleyici bir sesle şöyle dedi:

 “Sultanım hükmün dünyaya yayılsın. Öldü denen Padişahım ölmedi fakat bu sözle bir can kurtuldu.”  Ardından olup biteni anlattı. Sultan sevindi, ihtiyarı bağışladı.

 İnfaz meydanından kaçan delikanlı can havliyle düşe kalka kaçıyordu. Meydandakilerden biri, nasıl oldu da ecel kılıcından kurtuldun? Diye sordu.

 Genç adam soru sahibinin kulağına eğilerek, “bir akçenin dörtte biriyle kurtuldum” dedi.

 Tohum tanesi için ekilir. Büyük bir belayı bir arpa tanesi savuşturur. Peygamberimiz,” sadaka belayı def eder”  buyurmuşlardır.(Sadi)

 


 

 

« Tüm Hikayeler

İletişim ve Bilgi Hattı: (+90 232) 425 44 27