Hikayeler

Gemi yolculugu

18.07.2013

Birtakım büyüklerlerle birlikte bir vapurdaydım. Arka tarafımızda bir sandal birden
alabora olmuş ve içinde bulunan iki kardeş bir girdaba düşmüşlerdi. Olayı görmüş
olan büyüklerden birisi vapurun kaptanına şöyle demişti: Şu iki adamı kurtar, her
birisi için sana ellişer sarı lira vereyim. "Kaptan hemen suya atlamış ve adamlardan
birisini kurtarmıştı ama diğeri boğulup gitmişti: Bunun üzerine kaptana şunları
söylemiştim:" O zavallıdan umudunu kesmiş miydin ki onu ikinci plana bırakıp
bunu kurtardın? Kaptan gülmeye başlamış ve şöyle demişti: "Doğru söylüyorsun
ama beni böyle davranmaya iten sebep başka." Ben:"Nasıl yani?" diye sorunca
şöyle konuşmuştu: "Gönlümde önce bunu kurtarma arzusu yatıyordu, çünkü
bir seferinde çölde yorgunluktan mahvolmuş bir haldeyken bu beni devesine
bindirmişti; öteki ise çocukken beni kamçıyla dövmüştü." bu söz üzerine bende şunları söylemiştim: " Kim salih bir amel işlerse ecri (sevap) kendisinindir. Ve her kim kötülük yaparsa , keza vebali kendisine aittir. Rabbin kullara asla zulmetmez"
(Kur-an, fussilet suresi, 46. ayet) (Gulistan)

« Tüm Hikayeler

İletişim ve Bilgi Hattı: (+90 232) 425 44 27